Prawa człowieka

artykuły dotyczące prawa, firmy, porad, prawa człowieka

Miesiąc: Styczeń 2016

Dyskryminacja w miejscu pracy

law-education-series-5-1467434-1278x960

Polskie prawo nie zezwala na dyskryminowanie pracowników w miejscu ich zatrudnienia. Niedozwolona jest zatem dyskryminacja ze względu na wiek oraz płeć, przekonania polityczne, narodowość czy pochodzenie etniczne. Wyznanie, orientacja seksualna i przynależność związkowa to kolejne czynniki, które nie mogą mieć wpływu na to, w jaki sposób pracodawca traktuje swego podwładnego. Na czym jednak polega dyskryminacja […]