Kategoria: Informacje

Studia licencjackie – ile trwają?

Studia. Decyzja o nich nie jest decyzją prostą, którą można podjąć w przeciągu jednej chwili. Należy zastanowić się, co najbardziej interesuje i jaki kierunek przyniesie oferty pracy, a nie pozostawi jedynie z dyplomem w kieszeni. Szukając go, można poczuć się zdezorientowanym, widząc na stronach uczelni zakładki „studia I stopnia”, „studia II stopni”. Zaczyna się je […]

Czym jest przemoc emocjonalna?

Przemoc emocjonalna jest zjawiskiem, które bardzo często trudno jest zdiagnozować. W odróżnieniu od przemocy fizycznej brak tu widocznych śladów stosowania przemocy, brak widocznych urazów oraz szkód na ciele. Dla wielu osób przemoc taka nie jest postrzegana jako zagrożenie i zjawisko niebezpieczne. A przecież przemoc emocjonalna, podobnie jak ta fizyczna, może przynieść wiele szkód.

Wsparcie prawne dla przedsiębiorstw

Jednym z najpoważniejszych grup ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jest bez wątpienia ryzyko prawne. Rozumieć należy to tak, że nawet działając w dobrej wierze, możemy popełnić jakiś błąd i okaże się, że nasza akcja była bezprawna. Możemy bronić się przed sądem, że nie byliśmy tego świadomi, lecz nieznajomość prawa nie jest w żadnym kraju […]

Skomplikowane umowy

W niemal każdej działalności gospodarczej pojawiają się różnego rodzaju skomplikowane umowy miedzy stronami. Większość umów ma charakter bardzo powszedni, gdyż odnosi się do rzeczy bardzo standardowych. Jest to na przykład świadczenie usług internetowych, umowa z dostawcą telefonów komórkowych i zarazem firmą obsługującą wszystkie połączenia albo może to być umowa z bankiem o prowadzenie rachunku firmowego.

Przed konfliktem

Normalną rzeczą w życiu jest konflikt. Zdarza się on na niwie naszego życia osobistego nie raz, a w działalności gospodarczej na wolnym rynku jest on po prostu nie do uniknięcia. Nie powinien on być traktowany jak koniec świata. Jest to po prostu część prowadzenia biznesu i należy wiedzieć, jak z nim postępować.