Prawa człowieka

artykuły dotyczące prawa, firmy, porad, prawa człowieka

Kategoria: prawo karne

Nieletni w prawie karnym

law-library-1241321-1279x1788

Prawo karne jasno określa, za kogo możemy uznać osobę nieletnią. W jego rozumieniu jest to osoba, która w chwili popełnienia czynu karalnego skończyła 13 lat, ale nie ukończyła 17. Dodatkowo nieletni nie może ponosić odpowiedzialności karnej, a więc nie może odpowiadać na zasadach stosowanych wobec osób dorosłych.