Prawa człowieka

artykuły dotyczące prawa, firmy, porad, prawa człowieka

Kategoria: prawo pracy

Dyskryminacja w miejscu pracy

law-education-series-5-1467434-1278x960

Polskie prawo nie zezwala na dyskryminowanie pracowników w miejscu ich zatrudnienia. Niedozwolona jest zatem dyskryminacja ze względu na wiek oraz płeć, przekonania polityczne, narodowość czy pochodzenie etniczne. Wyznanie, orientacja seksualna i przynależność związkowa to kolejne czynniki, które nie mogą mieć wpływu na to, w jaki sposób pracodawca traktuje swego podwładnego. Na czym jednak polega dyskryminacja […]

Prawo pracy

federal-courthouse-1229425-1280x960

Praca-dla wielu z nas jest codziennym niemiłym obowiązkiem, jednak są i tacy, którym sprawia ona wiele przyjemności. Ludzie, którzy udają się do pracy z pasją, zamiłowaniem są dużo szczęśliwsi i rzadziej zapadają na choroby psychiczne. Osoba, która chce chodzić do pracy, a nie musi chodzić do pracy bardziej się do niej przykłada i częściej się […]

Walczmy o swoje prawa w pracy

business-law-1238207-1279x852

Spora część pracodawców ma do swoich pracowników stosunek bardzo nieodpowiedni. Są to zwykle nowobogaccy, którym się wydaje, że wypłacając pracownikowi regularnie pensję robią mu jakąś łaskę. Wielcy z nich chlebodawcy. Przed takimi osobnikami broni nas prawo pracy.