Prawa człowieka

artykuły dotyczące prawa, firmy, porad, prawa człowieka

Kategoria: prawo

Dyskryminacja w miejscu pracy

law-education-series-5-1467434-1278x960

Polskie prawo nie zezwala na dyskryminowanie pracowników w miejscu ich zatrudnienia. Niedozwolona jest zatem dyskryminacja ze względu na wiek oraz płeć, przekonania polityczne, narodowość czy pochodzenie etniczne. Wyznanie, orientacja seksualna i przynależność związkowa to kolejne czynniki, które nie mogą mieć wpływu na to, w jaki sposób pracodawca traktuje swego podwładnego. Na czym jednak polega dyskryminacja […]

Radca prawny to nasz sojusznik w gąszczu przepisów

law-order-1240301

Nie od dziś wiadomo, że nasze prawo zalicza się do wysoce skomplikowanych. Stąd też osoby nieobeznane z nim na co dzień mogą mieć nie lada trudności z jego przestrzeganiem. Chcąc jednak w każdej sytuacji postępować zgodnie z literą prawa warto pozyskać sobie odpowiednie wsparcie, które pozwoli nam właściwie interpretować poszczególne normy prawne.

Prawa człowieka

open-book-1546443-1280x960

Wiek dwudziesty nie był dobrym okresem w historii świata, jeżeli spojrzymy na ten czas pod kątem wojen, czy sytuacji politycznej na świecie. Dwie wielkie, największe w historii współczesnego świata wojny zdziesiątkowały niektóre kraje, oraz kosztowały życie tak naprawdę miliardów ludzi.

Nieletni w prawie karnym

law-library-1241321-1279x1788

Prawo karne jasno określa, za kogo możemy uznać osobę nieletnią. W jego rozumieniu jest to osoba, która w chwili popełnienia czynu karalnego skończyła 13 lat, ale nie ukończyła 17. Dodatkowo nieletni nie może ponosić odpowiedzialności karnej, a więc nie może odpowiadać na zasadach stosowanych wobec osób dorosłych.