Czy szef może nam nie dać urlopu, gdy jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę na czas nieokreślony?

Warto widzieć, że zgodnie z przepisami kodeksu pracy należy się każdemu pracownikowi 20 dni urlopu w ciągu roku, jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat, albo 26 dni, kiedy pracuje co najmniej 10 lat. Należy pamiętać, że łącznie liczy się zatrudnienie u wszystkich pracodawców.

Osoba zatrudniona ma prawo wziąć jednorazowo cały urlop. Może także na swój wniosek podzielić go na części, i w tym jedna część powinna trwać co najmniej 14 dni. Obowiązkiem szefa jest udzielenie urlopu w roku, w którym pracownik nabył do niego prawo.

Trzeba jednak pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany, aby brać pod uwagę nie tylko wniosek pracownika, ale również sytuację w firmie. Jako przełożony musi bowiem zapewnić normalny rytm pracy firmy. Z tego też powodu może odmówić udzielenia urlopu w danym okresie. Powinien jednak zaproponować inny termin.

Natomiast nie może odmówić w ogóle. Jeżeli w waszej ocenie pracodawca narusza przepisy prawa pracy, możecie wtedy skierować skargę do okręgowego inspektoratu pracy odpowiedniego ze względu na siedzibę pracodawcy. Informacje o siedzibach inspektoratów pracy znajdują się na stronie www. pip. gov. pl.

Foto:

http://pl.freeimages.com/photo/executive-1234879