Czym jest przemoc emocjonalna?

Przemoc emocjonalna jest zjawiskiem, które bardzo często trudno jest zdiagnozować. W odróżnieniu od przemocy fizycznej brak tu widocznych śladów stosowania przemocy, brak widocznych urazów oraz szkód na ciele. Dla wielu osób przemoc taka nie jest postrzegana jako zagrożenie i zjawisko niebezpieczne. A przecież przemoc emocjonalna, podobnie jak ta fizyczna, może przynieść wiele szkód.


Czym jednak jest przemoc emocjonalna? Kiedy można mówić o takim zjawisku?
O tej formie przemocy można mówić w wielu sytuacjach. Bardzo często ma ona charakter ciągłej krytyki, która może działać niszczycielsko na ofiarę. Przemoc taka to najczęściej przemoc werbalna, polegająca na krzyczeniu, grożeniu oraz ciągłych drwinach.

Wywieranie nacisku na drugą osobę oraz widoczny brak szacunku to kolejne elementy, które można zaliczyć do szeroko rozumianego zjawiska przemocy emocjonalnej. Przemoc emocjonalna to również nadużywanie zaufania drugiej osoby oraz jej izolowanie.

Izolowanie jest szczególnie często pojawiającym się problemem w związkach. Zazdrosny partner ogranicza drugiej osobie możliwość kontaktu ze znajomymi, ciągle ją kontroluje i decyduje o tym, kiedy i z kim może się spotkać. Wszystko to sprawia, że osoba będąca ofiarą przemocy emocjonalnej cierpi psychicznie, odczuwa strach oraz traci stopniowo poczucie własnej wartości.

Większość osób stosujących przemoc emocjonalną świetnie się maskuje. Często jest to osoba, która w towarzystwie odbierana jest jako wyjątkowo sympatyczna i ujmująca. Ponieważ bark widocznych obrażeń, ciężko jest zauważyć, że ktoś jest ofiarą przemocy emocjonalnej. To jeden z największych problemów związanych z tym właśnie rodzajem przemocy.

Inną sprawą jest podejście do panującej sytuacji samej ofiary. Osoba, która jest przedmiotem drwin i szykan bardzo często sama czuje się za taką sytuację odpowiedzialna. Wiele ofiar dochodzi do przekonania, że nie zasługuje na lepsze traktowanie i broni swego partnera nawet wtedy, gdy poniżenia lub ataki zazdrości są całkowicie bezpodstawne.

http://pl.freeimages.com/photo/gavel-1238036