Doradztwo prawne

Wyobraźmy sobie, że pracujemy w pewnej firmie i nasza koleżanka z pracy, która wykonuje taką samą pracę jak my, dostaje większe wynagrodzenie. Staż kobiety, która zarabia od nas więcej jest bardzo porównywalny do naszego.

Dlaczego więc jej pensja jest wyższa od naszej o niemalże 20%. Doradztwo prawne – trudno tu nie skorzystać z tejże usługi. Nie ulega wątpliwościom, że wszyscy pracownicy mają prawo do równego traktowania ich przez pracodawcę, a zwłasza jeśli chodzi o wykonywanie jednakowej pracy o jednakowej wartości. Porady prawne nie są zbyt drogie, a dzięki nim można nawet wiele zyskać.

Wiele osób myślących, że pomoc prawna do niczego im się nie przyda bardzo dużo straciło, ponieważ nie orientowali się jakie w ogóle mają prawa. Reasumując, osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za wykonywaną pracę, a skorzystanie przez pracownika z tych przepisów nie może stanowić podstawy do zwolnienia go z posady.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/federal-courthouse-1226462