Dyskryminacja w miejscu pracy

Polskie prawo nie zezwala na dyskryminowanie pracowników w miejscu ich zatrudnienia. Niedozwolona jest zatem dyskryminacja ze względu na wiek oraz płeć, przekonania polityczne, narodowość czy pochodzenie etniczne. Wyznanie, orientacja seksualna i przynależność związkowa to kolejne czynniki, które nie mogą mieć wpływu na to, w jaki sposób pracodawca traktuje swego podwładnego. Na czym jednak polega dyskryminacja w miejscu pracy? Jakie przypadki prawo pracy może zakwalifikować jako przykłady dyskryminacji?


O dyskryminacji w miejscu pracy można mówić w chwili, gdy łamana jest zasada równego traktowania oraz wtedy, gdy w miejscu pracy dochodzi do zachować naruszających godność drugiego człowieka. Prawo pracy za dyskryminację uznaje również takie zachowania, jak mobbing lub molestowanie seksualne.

Dyskryminacja ze względu na wiek lub płeć jest najbardziej rozpowszechnionym problemem, może też wzbudzać najwięcej wątpliwości. Warto pamiętać, że nie zawsze nierówne traktowanie młodych i starszych, kobiet i mężczyzn wiąże się z dyskryminacją. Są przecież zawody, w których takie kwestie, jak płeć i wiek mają ogromne znaczenie.
Co można zrobić w chwili, gdy pada się ofiarą dyskryminacji w miejscu pracy? Pomóc może Państwowa Inspekcja Pracy lub sąd pracy. Ta ostatnia instytucja pomaga szczególnie w chwili, gdy pracownik, którego dotyczy dyskryminacja w miejscu pracy, stara się o wypłatę odszkodowania.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/law-education-series-5-1467434