Jak wykorzystać prawo do wspierania rozwoju biznesu

W dzisiejszych czasach prowadzenie biznesu wymaga nie tylko dobrego pomysłu i umiejętności, ale także znajomości prawa. Jednym z nich jest prawo dotyczące wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Dzięki niemu można uzyskać finansowe wsparcie oraz skorzystać z różnych ulg i zwolnień. Jak więc wykorzystać to prawo i zwiększyć szanse na rozwój swojego biznesu? O tym opowiadać będzie niniejszy artykuł.

Jak wykorzystać prawo do wspierania rozwoju biznesu

Prawo jest nie tylko zbiorem przepisów, ale również narzędziem w rękach przedsiębiorców. W ramach konkretnych ustaw mogą oni otrzymać wsparcie finansowe, prawne czy podatkowe. Z racji tego, że Polska należy do państw unijnych, przedsiębiorcy mają również dostęp do unijnych funduszy. Przedsiębiorcy powinni zatem dobrze znać przepisy dotyczące ich branży oraz wiedzieć, jak korzystać z prawa w celu rozwoju swojego biznesu.

1. Fundusze unijne

Fundusze unijne to jedno z najważniejszych źródeł finansowania dla przedsiębiorców. Polska otrzymuje co roku znaczne środki z Unii Europejskiej, które przeznaczone są między innymi na rozwój przedsiębiorstw. Na ich podstawie powstało wiele programów, które obejmują wsparcie dla małych i średnich firm. Wśród najpopularniejszych są: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który pomaga w modernizacji przedsiębiorstw, Program Innowacyjna Gospodarka, dzięki któremu firmy zyskują środki na rozwój innowacyjnych produktów czy też Programy Regionalne, które stawiają na rozwój przedsiębiorczości regionalnej.

 • Unijne fundusze jako źródło finansowania
 • Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – modernizacja firm
 • Program Innowacyjna Gospodarka – wsparcie innowacyjnych firm
 • Programy Regionalne – rozwój przedsiębiorczości regionalnej

2. Kredyty i dotacje

Poza funduszami unijnymi, przedsiębiorcy mogą skorzystać z innego typu wsparcia finansowego. W szczególności dotyczy to kredytów i dotacji. Ostatnie lata przyniosły wiele zmian w kwestiach związanych z kredytami dla firm. Warto jest zwrócić uwagę na oferty banków, które specjalizują się w udzielaniu pożyczek właśnie dla przedsiębiorstw. Dotacje natomiast, to środki, które udzielane są na konkretny cel, np. modernizację firmy czy też szkolenie pracowników.

 • Kredyty dla firm – oferta banków
 • Dotacje – na rozwój i szkolenia

3. Preferencje podatkowe

Korzystanie z preferencji podatkowych to kolejny sposób na zwiększenie zysków przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulg podatkowych na przykład z tytułu inwestycji w nowe technologie, kupno maszyn czy też szkolenia pracowników. Warto wiedzieć, że w Polsce istnieje kilka rodzajów ulg podatkowych, w tym m.in. na działalność badawczo-rozwojową czy też ulgi inwestycyjne.

 • Preferencje podatkowe dla przedsiębiorców
 • Ulg na: inwestycje, kupno maszyn, szkolenia
 • Ulgi podatkowe na działalność badawczo-rozwojową
 • Ulgi inwestycyjne

4. Prawo pracy

Prawo pracy jest niezwykle ważnym elementem w składzie przedsiębiorstwa. Wiedza na temat przepisów dotyczących zatrudnienia, płacenia składek czy też udzielania zwolnień, to po prostu obowiązek każdego pracodawcy. Znajomość tych kwestii pozwala uniknąć problemów z organami kontrolnymi oraz zadowolić pracowników w zakresie ich praw.

 • Prawo pracy jako podstawa działalności firmy
 • Przepisy dotyczące zatrudnienia, płacenia składek, udzielania zwolnień

5. Wiedza o przepisach

Prawo to złożony i dynamiczny zbiór przepisów, którym podlegają przedsiębiorcy. Z tego powodu wiedza na temat aktualnych przepisów jest niezbędna dla każdego, kto chce prowadzić biznes. Przedsiębiorcy powinni znać ustawy regulujące ich branżę, jak również wiedzieć o zmianach, jakie będą wprowadzane w przyszłości.

 • Wiedza o aktualnych przepisach
 • Znajomość ustaw regulujących branżę
 • Aktualności prawne – zmiany wprowadzane w przyszłości

Podsumowanie

Prawo to nie tylko zbiór przepisów, ale także narzędzie, które pomaga przedsiębiorcom w rozwoju ich biznesów. Znajomość ustaw i przepisów dotyczących branży oraz wykorzystanie dostępnych w ramach prawa narzędzi, takich jak fundusze unijne, kredyty, dotacje czy też preferencje podatkowe, to kluczowe elementy, jeśli chodzi o osiągnięcie sukcesu w biznesie. Przedsiębiorcy, którzy mają wiedzę na temat przepisów i korzystają z prawa w sposób celowy, mają większą szansę na pomyślne rozwijanie swojej działalności.