Podstawowe prawa konsumentów

Każdy z nas jest konsumentem, a co za tym idzie, posiada pewne prawa i obowiązki w stosunku do dostawców produktów i usług. Znajomość tych podstawowych zasad jest kluczowa w przypadku reklamacji, zwrotów czy dochodzenia swoich praw na drodze sądowej. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze prawa konsumentów i jak je wykorzystać w praktyce.

Podstawowe prawa konsumentów

Każdy z nas jest konsumentem – korzystamy z usług i kupujemy produkty. Dlatego ważne jest, aby znać swoje prawa jako konsument. W Polsce obowiązują przepisy chroniące prawa konsumentów. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady.

Prawo do informacji

Konsument ma prawo do pełnej i rzetelnej informacji na temat produktu lub usługi, jakiej zamierza skorzystać. Firma sprzedająca musi jasno i precyzyjnie przedstawić cechy produktu, sposób korzystania z niego oraz wskazać ewentualne zagrożenia dla zdrowia i życia. Konsument powinien otrzymać informacje dotyczące ceny, formy płatności, czasu i kosztów dostawy.

 • Prawo do pełnej i rzetelnej informacji– konsument ma prawo wiedzieć, co kupuje i jakie ryzyka z tym związane
 • Informacja o cenie– sprzedający musi podać cenę oraz podatki związane z kupowanym produktem lub usługą
 • Informacja o dostawie– konsument ma prawo poznać koszty oraz czas dostarczenia zamawianego towaru

Prawo do zwrotu towaru

Konsument ma prawo do zwrotu towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. W takim przypadku sprzedający musi zwrócić pieniądze za produkt oraz koszt jego dostawy. Konsument może też wymienić towar na inny w przypadku wady produktu.

 • 14 dni na zwrot towaru– konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania
 • Zwrot pieniędzy za produkt i koszt dostawy– sprzedający musi zwrócić pieniądze za produkt oraz koszt jego dostawy
 • Wymiana towaru– konsument ma prawo wymienić towar na inny w przypadku wady produktu

Prawo do reklamacji

W przypadku wad produktu konsument ma prawo do reklamacji. Należy zgłosić wadę sprzedającemu i wskazać, jakie działanie przysługuje w przypadku wadliwego produktu (np. naprawa, wymiana, zwrot pieniędzy). Sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji. W przypadku nieuzasadnionej odmowy naprawy/wymiany produktu konsument ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony praw konsumenta.

 • Prawo do reklamacji produktu– konsument może reklamować wadliwy produkt
 • Maksymalnie 14 dni na rozpatrzenie reklamacji– sprzedający ma 14 dni na rozpatrzenie reklamacji i podjęcie działań
 • Mozliwość wniesienia skargi– w przypadku nieuzasadnionej odmowy naprawy/wymiany produktu konsument ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony praw konsumenta

Prawo do bezpieczeństwa

Konsument ma prawo do bezpiecznego i niezagrażającego zdrowiu produktu lub usługi. Produkty muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa oraz mieć odpowiednie certyfikaty i atesty. Sprzedający odpowiada za wady produktu oraz szkody wynikłe z jego używania.

 • Prawo do bezpieczeństwa– konsument ma prawo do bezpiecznego i niezagrażającego zdrowiu produktu lub usługi
 • Produkty muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa– produkty muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa oraz mieć odpowiednie certyfikaty i atesty
 • Sprzedający odpowiada za wady produktu– sprzedający odpowiada za wady produktu oraz szkody wynikłe z jego używania

Podsumowując, prawa konsumenta to niezmiernie ważna kwestia w życiu każdego z nas. Warto znać swoje prawa i korzystać z nich na co dzień. Dzięki temu unikniemy niepotrzebnych kosztów i zagwarantujemy sobie bezpieczeństwo.