Prawa człowieka

Wiek dwudziesty nie był dobrym okresem w historii świata, jeżeli spojrzymy na ten czas pod kątem wojen, czy sytuacji politycznej na świecie. Dwie wielkie, największe w historii współczesnego świata wojny zdziesiątkowały niektóre kraje, oraz kosztowały życie tak naprawdę miliardów ludzi.

Dlaczego mowa o miliardach? Ponieważ o śmierci wielu osób nie wiemy i niegdy się nie dowiemy. Ponadto wielu umarło także z powodów chorób nabytych w czasie wojny, lub z powodu kalectwa, którego przyczyną właśnie była wojna. Po II wojnie światowej nieco baczniej przyjrzano się ludziom, ich zachowaniom, oraz prawom człowieka.

Należy pamiętać, że oprócz wojen, wiek XX to także czasy komunizmu w Europie środkowej i wschodniej, oraz czasy dekolonizacji Afryki. Tam również zginęły miliony ludzi. PO II Wojnie światowej powstały organizacje broniące praw człowieka. Jakie to organizacje?

Przede wszystkim ONZ, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych, której jednym z mott jest właśnie ochrona praw człowieka. Oprócz tego, wiele fundacji dąży do wyrównania praw ludzi różniących się od siebie. Są organizacje walczące o prawa mniejszości seksualnych, są organizacje walczące o prawa ciemnoskórych, są także organizacje walczące o prawa kobiet. Z czym wiąże się przestrzeganie praw człowieka?

Przede wszystkim nie należy nikogo dyskryminować, bez względu na wiek, płeć, rasę, inne cechy zewnętrzne, wyznawaną religię, orientację seksualną, czy choroby, na które dana osoba choruje. Dyskryminować i popełniać można tylko takie ideologie, które zagrażają porządkowi świata i mogłyby się przyczynić do wybuchu wojen.

Po drugiej wojnie światowej zakazane zostały wszelkiego rodzaju partie faszystowskie. Dokumentem regulującym prawa człowieka jest „Powszechna Deklaracja Praw Człowieka”, opisująca prawa, które powinny przysługiwać każdemu człowiekowi na świecie.

Prawa te są dla nas wręcz trywialne, jednak mimo to, w wielu zakątkach świata prawa te są łamane. Przykłady takich miejsc to na pewno kraje socjalistyczne, gdzie propaganda niszczy wszystkie konwencje przychodzące z Zachodu. Zanim na świecie wszędzie będą przestrzegane prawa człowieka, upłynie wiele czasu, zwłaszcza w tych krajach, gdzie świadomość ludzi nadal jest bardzo niska.

http://pl.freeimages.com/photo/open-book-1546443