Prawa konsumenta

Każdy z nas jest konsumentem. Kupując jakiś towar zazwyczaj nie zastanawiamy się nad tym, jakie prawa nam – konsumentom – przysługują. A jest ich wiele.


Pamiętajmy o tym, że sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową. Sprzedawca ponosi także odpowiedzialność wtedy, gdy do towaru została załączona błędna instrukcja, co spowodowało złe zamontowanie lub uruchomienie zakupionego przez nas przedmiotu. Jeśli spotkała nas taka sytuacja mamy prawo żądać:
-nieodpłatnej naprawy towaru oraz zwrotu kosztów związanych z dostarczeniem go do naprawy,
-wymiany towaru na nowy.
Jeśli wymiana towaru nie jest możliwa, możemy zażądać obniżenia ceny.
Aby konsument mógł skorzystać z przysługujących mu praw, musi zgłosić wadę towaru sprzedawcy w terminie do 2 miesięcy od dnia jej ujawnienia. Odpowiedzialność sprzedawcy trwa dwa lata od chwili zakupu rzeczy, chyba że nabywca dokonując zakupu wiedział o wadzie towaru (często dotyczy to np. ubrań z przeceny). Warto pamiętać również o tym, że wszelkie informacje o nieprzyjmowaniu reklamacji nie mają mocy prawnej.

Foto: http://pl.freeimages.com/photo/shopping-1241024