Przechowywanie danych w sektorze prawniczym

W dzisiejszych czasach przemysł prawniczy jest niezwykle wymagający pod względem ochrony i przechowywania danych. Ostatnie lata przyniosły zmiany w sposobie, w jaki przechowujemy dane, w tym również w sektorze prawniczym. Artykuł dotyczy różnych aspektów przechowywania danych w sektorze prawniczym i omawia najnowsze rozwiązania technologiczne i metody, które pomagają w zapewnieniu bezpieczeństwa i poufności przechowywanych informacji.

Wstęp

W dzisiejszych czasach każda firma, a zwłaszcza te, których działalność polega na przetwarzaniu danych osobowych klientów, muszą zadbać o odpowiednie zabezpieczenie i przechowywanie tych informacji. Dotyczy to także sektora prawniczego, w którym wiedza na temat klienta, jego problemów i historii jest kluczowa dla jego interesów. W artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z przechowywaniem danych w sektorze prawniczym.

Standardy ochrony danych

W sektorze prawniczym obowiązują dotkliwe sankcje w przypadku naruszenia przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Dlatego też, prawnicy muszą bardzo dokładnie przestrzegać przepisów w tym zakresie, aby nie narażać się na ryzyko kar finansowych. W celu zabezpieczenia danych powinno się stosować odpowiednie standardy, takie jak:

  • ISO27001 – międzynarodowy standard określający wymagania dla systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  • OWASP Top Ten – raport opracowany przez Open Web Application Security Project, określający dziesięć najważniejszych zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa aplikacji webowych,
  • PCI DSS – zbiór wymagań dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych kart płatniczych.

Przechowywanie danych w chmurze

Obecnie coraz więcej firm decyduje się na przechowywanie danych w chmurze. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne i elastyczne, umożliwiające dostęp do danych z każdego miejsca na świecie. W sektorze prawniczym również stosuje się tę metodę przechowywania danych, jednak trzeba mieć na uwadze, że wymagane są odpowiednie zabezpieczenia, takie jak:

  • Szyfrowanie – przechowywane dane powinny być zaszyfrowane, aby nie były dostępne dla osób niepowołanych,
  • Autoryzacja – dostęp do danych powinien być ograniczony tylko do uprawnionych osób,
  • Backup – należy regularnie tworzyć kopie zapasowe danych, aby w przypadku awarii można było je odzyskać.

Przechowywanie danych w wewnętrznych systemach firmy

Mimo że przechowywanie danych w chmurze jest coraz bardziej popularne, wiele firm wciąż decyduje się na przechowywanie danych w wewnętrznych systemach. W sektorze prawniczym także często stosuje się to rozwiązanie. W celu zabezpieczenia danych wewnętrznych systemów powinno się stosować:

  • Fizyczne zabezpieczenia – serwery i inne urządzenia przechowywujące dane powinny być zabezpieczone przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem,
  • Połączenia VPN – wszelkie połączenia z zewnętrznymi urządzeniami powinny odbywać się za pomocą tuneli VPN, co zapewni dodatkowe zabezpieczenie,
  • Uprawnienia – dostęp do danych powinien być ograniczony tylko do uprawnionych osób, a każde konto powinno posiadać indywidualne hasło i login.

Podsumowanie

Przechowywanie danych w sektorze prawniczym jest tematem bardzo ważnym ze względu na wrażliwość informacji, którymi dysponuje ta branża. W celu zabezpieczenia danych należy stosować odpowiednie standardy i zabezpieczenia, niezależnie czy przechowujemy je w chmurze czy w wewnętrznych systemach firmy. Dobra praktyka w tym zakresie przyczyni się do odciążenia firm od problemów związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i ograniczy ryzyko kar finansowych.