Przepisy dotyczące gromadzenia danych przez firmy

W dobie intensywnego rozwoju technologicznego, coraz więcej firm gromadzi dane osobowe swoich klientów. W związku z tym Komisja Europejska przyjęła kilka przepisów dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych. W tym artykule przedstawimy najważniejsze zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania danych osobowych przez firmy.

Przepisy dotyczące gromadzenia danych przez firmy

Fiasko Facebooka, kradzież danych z Yahoo, przecieki w Uberze… takie sytuacje ujawniają problem związany z prywatnością w Internecie. Dane osobowe przechowywane przez firmy stanowią klucz dla wielu usług, a jednocześnie mogą być użytkowane w sposób krzywdzący dla konsumentów. Właśnie dlatego istnieją przepisy, które regulują ich zbieranie i przechowywanie. Dziś przyjrzymy się temu tematowi bliżej.

RODO – Europejski Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

RODO (ang. GDPR) to regulacja dotycząca ochrony danych osobowych w Europie. Obowiązuje od 25 maja 2018 r. Co to oznacza dla firm? Głównie to, że muszą upewnić się, że ich praktyki zbierania, przetwarzania i przechowywania danych są zgodne z wytycznymi RODO. Właściwie każda organizacja, niezależnie od jej wielkości lub branży, powinna stosować się do tych przepisów.

Poufność i bezpieczeństwo danych osobowych

Firmy zbierające dane muszą dbać o ich bezpieczeństwo. Nie tylko od strony technicznej, ale także organizacyjnej. Właściciele danych osobowych mają prawo do podjęcia działań w przypadku nieuprawnionego ujawnienia danych lub utraty poufnych informacji. W świetle RODO, firmy muszą zastosować wszelkie środki zapobiegawcze w celu ograniczenia nieprawidłowego wykorzystania danych.

Zgoda i prawo do zmiany decyzji

Prawo do wyboru jest jednym z podstawowych przepisów dotyczących ochrony prywatności. Firma zbierająca dane osobowe nie może ich przetwarzać bez zgody osoby. Jednocześnie, osoba ta ma prawo do zmiany decyzji w każdym momencie i wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych. Firma musi przestrzegać tej zgody i dawać możliwość jej zmiany.

Łączenie danych

Firmy nie tylko zbierają dane od swoich klientów, ale także korzystają z informacji pozyskanych nie tylko od jednej osoby. Przykładem tego są dane zbierane z różnych źródeł w celu uzyskania pełniejszego obrazu o kliencie. Osoby, których dane są łączone lub wykorzystywane w ten sposób, mają prawo do wglądu w te dane i ich skorygowania, a także do żądania ich usunięcia.

Dobre praktyki

Odpowiednie praktyki i polityki dotyczące prywatności powinny uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do danych osobowych, poprawić ich bezpieczeństwo i zachować ich integralność. Firma powinna stosować najlepsze metody i narzędzia służące do przechowywania, przetwarzania i zarządzania danymi osobowymi.

Podsumowanie

Przepisy dotyczące gromadzenia danych przez firmy wynikają z chęci ochrony prywatności konsumentów. RODO jest jedną z najważniejszych regulacji, które mają na celu zagwarantowanie odpowiedniego gospodarowania danymi osobowymi. Firmy muszą nie tylko być zgodne z regulacjami, ale także stosować praktyki i polityki zapewniające jak największe bezpieczeństwo i prywatność klientów.