Przepisy dotyczące wykorzystywania danych w

W dzisiejszych czasach gromadzenie i wykorzystywanie danych stało się nieodzowną częścią funkcjonowania biznesów i organizacji. Jednakże, ze względu na wrażliwość niektórych informacji, coraz większą uwagę poświęca się temu, aby regulacje dotyczące przetwarzania danych były adekwatne i chroniły prywatność osób, których dane są zbierane. W niniejszym artykule omówimy obecne przepisy prawne dotyczące wykorzystywania danych w Polsce i jakie zmiany czekają nas w nadchodzących latach.

Przepisy dotyczące wykorzystywania danych w sieci

Ustawa o ochronie danych osobowych

W Polsce od 1997 roku obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych. Zgodnie z nią, każda osoba ma prawo do ochrony swojego prawa do prywatności, a każdy podmiot przetwarzający dane osobowe jest zobowiązany do ich ochrony.

Ważne pojęcia, jakie znajdują się w ustawie to: administrator danych, przetwarzanie danych, udostępnianie danych, zgoda osoby, której dane dotyczą. Ustawa ta określa, jakie informacje są uważane za prywatne dane osobowe oraz jakie są limity ich zbierania, przetwarzania oraz wykorzystywania.

Rozporządzenie RODO

Od maja 2018 roku obowiązuje również w Polsce RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych. Jest to jeden z najważniejszych przepisów dotyczących ochrony prywatności w sieci.

RODO wprowadza wiele nowych zasad, m.in.:

– wymog uzyskania jasnej zgody osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej informacji osobowych,
– prawo do bycia zapomnianym, czyli usunięcia swoich danych z baz internetowych,
– wymóg powiadamiania o naruszeniach ochrony danych osobowych.

Środki techniczne do ochrony danych

Właściciele stron internetowych oraz przedsiębiorstwa przetwarzające dane osobowe powinny stosować środki techniczne do ochrony tych informacji. Są to m.in.:

– szyfrowanie danych,
– backupy,
– filtrowanie treści niepożądanych,
– ochrona przed atakami DDoS,
– kontrola dostępu do bazy danych.

Zasady wykorzystywania danych w marketingu internetowym

Coraz większa liczba firm stosuje różnego rodzaju narzędzia, które pozwalają na zbieranie danych o użytkownikach i ich zachowaniach w sieci. Są to m.in. pliki cookies, które pozwalają na identyfikację użytkowników oraz śledzenie ich aktywności.

W tego typu działaniach konieczne jest zachowanie zasad prywatności użytkowników oraz jasne określenie celu, dla którego gromadzone są informacje. Właściciele stron muszą również zapewnić możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych.

Kary za naruszenia przepisów

Osoby, które nie przestrzegają przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, mogą zostać ukarane przez organy egzekucyjne. Są to m.in. Urząd Ochrony Danych Osobowych, Policja czy prokuratura.

Naruszenia przepisów dotyczących ochrony prywatności mogą skutkować m.in. nałożeniem na przedsiębiorstwo kar finansowych, eksmisją z sieci, utratą danych czy postępowaniami sądowymi.

Każe z tych kar ma na celu zapobieganie naruszeniu prywatności użytkowników oraz ochronę ich danych w sieci.