RODO: co to jest i jakie ma znaczenie dla Twojej firmy?

W maju 2018 roku wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO). Każda firma, niezależnie od wielkości i branży, powinna wiedzieć, czym jest RODO i jakie ma znaczenie dla jej funkcjonowania. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze aspekty tych regulacji i pokażemy, jak mogą one wpłynąć na działalność Twojej firmy.

RODO: co to jest?

RODO (Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych) to zbiór przepisów regulujących ochronę danych osobowych w państwach Unii Europejskiej. W Polsce obowiązuje od 25 maja 2018 roku i zastąpiło wcześniejszą ustawę o ochronie danych osobowych z 1997 roku. Celem RODO jest zapewnienie pełnej kontroli nad danymi osobowymi i ograniczenie ich nielegalnego przetwarzania.

Jakie ma znaczenie dla Twojej firmy?

RODO wprowadza szereg wymagań, które muszą być spełnione przez wszystkie firmy, które przetwarzają dane osobowe. Oznacza to, że każda firma, bez względu na jej wielkość, musi dostosować swoje procedury i narzędzia do wymagań RODO. W przypadku naruszenia przepisów RODO, grożą kary finansowe sięgające 20 milionów euro lub 4% rocznego światowego obrotu firmy.

Jakie obowiązki wprowadza RODO?

  • Zgoda osobisty – firma musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych osobowych i informować o celach przetwarzania.
  • Prawo do informacji – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji o przetwarzaniu jej danych osobowych.
  • Prawo do usunięcia – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych.
  • Prawo do przenoszenia danych – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania swoich danych osobowych w formacie elektronicznym i przeniesienia ich do innej firmy.
  • Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Obowiązek powiadamiania – w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, firma musi powiadomić o tym organ zajmujący się ochroną danych osobowych i osoby, których dane dotyczą.

Jak dostosować swoją firmę do wymagań RODO?

Aby dostosować swoją firmę do wymagań RODO, należy przeprowadzić audyt, który pozwoli ocenić, jakie konkretne działania należy podejmować. Przede wszystkim należy opracować politykę prywatności i regulamin przetwarzania danych osobowych. Należy również dostosować narzędzia do przetwarzania danych osobowych, takie jak bazy danych, formularze kontaktowe czy newslettery. Warto również przeszkolić swoich pracowników z zakresu RODO, aby byli świadomi konsekwencji naruszenia przepisów.

Podsumowanie

RODO wprowadza szereg wymagań, które mają na celu ochronę danych osobowych. Każda firma musi dostosować swoje procedury i narzędzia do wymagań RODO. W celu uzyskania pełnej zgodności z przepisami należy przeprowadzić audyt, opracować politykę prywatności oraz dostosować narzędzia oraz przeszkolić pracowników. Naruszenia przepisów grożą poważnymi konsekwencjami finansowymi, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na spełnienie wymagań RODO.