Studia licencjackie – ile trwają?

Studia. Decyzja o nich nie jest decyzją prostą, którą można podjąć w przeciągu jednej chwili. Należy zastanowić się, co najbardziej interesuje i jaki kierunek przyniesie oferty pracy, a nie pozostawi jedynie z dyplomem w kieszeni. Szukając go, można poczuć się zdezorientowanym, widząc na stronach uczelni zakładki „studia I stopnia”, „studia II stopni”. Zaczyna się je od pierwszego stopnia – to studia licencjackie. Ile trwają studia licencjackie? Na to pytanie odpowiedziano poniżej.

Studia licencjackie – początek szkoły wyższej

Studia licencjackie to pierwszy stopień przygody ze studiami wyższymi. Trwają one trzy lata, czyli sześć semestrów. Po zaliczeniu wszystkich semestrów student podchodzi do obrony napisanej przez siebie pracy licencjackiej i zyskuje tytuł licencjata. Wówczas ma już zdobyte wykształcenie wyższe. Naukę może kontynuować dalej, decydując się na studia magisterskie.

W przypadku, kiedy pierwszy stopień studiów rozpoczynany jest na politechnice na kierunku technicznym, studia te nazywane są inżynierskimi i ich okres wynosi trzy i pół roku, czyli siedem semestrów. Kończą się obroną pracy inżynierskiej, po której otrzymuje się tytuł inżyniera. Po ich ukończeniu także można naukę kontynuować.

Można znaleźć informację o „studiach jednolitych magisterskich” – to studia trwające pięć lat, które nie mają po trzech latach obrony, a kończą się nią dopiero po pięciu latach obroną pracy magisterskiej.

Studia licencjackie są dobrym wyborem, jeżeli chce się mieć dyplom ukończenia szkoły wyższej i nie chce poświęcać temu pięciu lat.

Koszta studiów licencjackich

Jeżeli już postanowiono – idę na studia licencjackie! – warto zdawać sobie sprawę z tego, jakie generuje to koszta. Nauka na uczelni wyższej państwowej w trybie stacjonarnym – zajęcia od poniedziałku do piątku – są bezpłatne przez cały okres trzech lat. Możliwe opłaty mogą pojawić się w sesji egzaminacyjnej, jeżeli wystąpią problemy z zaliczeniem przedmiotu.
W przypadku studiów zaocznych – wieczorowych lub weekendowych – wprowadzone są opłaty zgodne z zarządzeniem uczelni.
W przypadku uczelnie prywatnych koszta ponosi się niezależnie od trybu.