Zmiany prawne w zakresie zatrudniania pracowników

W ciągu ostatnich kilku lat w Polsce wprowadzono wiele zmian prawnych dotyczących zatrudniania pracowników. Nowe przepisy regulują m.in. wynagrodzenia, umowy o pracę, urlopy i czas pracy. Wraz z wprowadzonymi zmianami pojawiło się wiele wątpliwości i trudności wśród pracodawców oraz pracowników, którzy muszą dostosować się do nowych wymogów. W tym artykule omówimy najważniejsze zmiany prawne w zakresie zatrudnienia i ich wpływ na rynek pracy.

Praca na umowę zlecenie i umowę o dzieło – większa ochrona pracowników

Od 22 lutego 2016 roku przepisy dotyczące umów zlecenia i o dzieło zmieniły się. W wyniku zmiany kodeksu cywilnego pracownik, który będzie wystawiać fakturę na umowę zlecenie lub o dzieło, będzie objęty składkami na ubezpieczenia społeczne opłacanymi przez pracodawcę. Zmiany te zapewnią większą ochronę pracownikom i będą zachętą do korzystania z umów o pracę zamiast z umów zlecenia.

Skrócenie okresu wypowiedzenia

Od 1 stycznia 2016 roku pracownik, który ma mniej niż 6 miesięcy stażu pracy u danego pracodawcy, może zostać wypowiedziany bez podania przyczyny z trzydniowym okresem wypowiedzenia. Przy pracownikach, którzy mają więcej niż 6 miesięcy stażu pracy, okres wypowiedzenia skrócił się z jednego miesiąca do 2 tygodni.

Minimalna stawka godzinowa

Od 1 stycznia 2017 roku minimalna stawka godzinowa wzrosła z 8,50 zł do 9,60 zł brutto. Oznacza to wzrost wynagrodzenia pracowników na najniższych stanowiskach, jednak może też potencjalnie zwiększyć koszty pracy dla pracodawców.

Rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron

Od 11 kwietnia 2017 roku pracownik może rozwiązać umowę o pracę za porozumieniem stron bez konieczności podania przyczyny. Takie rozwiązanie będzie obowiązywać przez pierwsze 6 miesięcy pracy w danym miejscu pracy.

Kary dla pracodawców za zatrudnienie na czarno

Od 1 stycznia 2017 roku wprowadzono kary dla pracodawców, którzy zatrudniają pracowników na czarno. Kary te wynoszą od 1 do 30 tysięcy złotych za każde naruszenie przepisów dotyczących zatrudnienia.

Wnioski

Zmiany prawne w zakresie zatrudnienia pracowników wprowadzane są na rzecz większej ochrony pracowników i ogólnego podniesienia standardów życia w Polsce. Wprowadzenie składek na ubezpieczenia społeczne za umowę zlecenie i o dzieło ma zmotywować pracodawców do korzystania z umów o pracę, co w dłuższej perspektywie może poprawić sytuację materialną pracowników. Należy również pamiętać, że skrócenie okresu wypowiedzenia i zwiększenie kar dla pracodawców za zatrudnianie na czarno wprowadza większą ochronę dla pracowników, jednak może być obciążeniem dla pracodawców.