Studia licencjackie – ile trwają?

Studia. Decyzja o nich nie jest decyzją prostą, którą można podjąć w przeciągu jednej chwili. Należy zastanowić się, co najbardziej interesuje i jaki kierunek przyniesie oferty pracy, a nie pozostawi jedynie z dyplomem w kieszeni. Szukając go, można poczuć się zdezorientowanym, widząc na stronach uczelni zakładki „studia I stopnia”, „studia II stopni”. Zaczyna się je […]

Dyskryminacja w miejscu pracy

Polskie prawo nie zezwala na dyskryminowanie pracowników w miejscu ich zatrudnienia. Niedozwolona jest zatem dyskryminacja ze względu na wiek oraz płeć, przekonania polityczne, narodowość czy pochodzenie etniczne. Wyznanie, orientacja seksualna i przynależność związkowa to kolejne czynniki, które nie mogą mieć wpływu na to, w jaki sposób pracodawca traktuje swego podwładnego. Na czym jednak polega dyskryminacja […]

Czym jest przemoc emocjonalna?

Przemoc emocjonalna jest zjawiskiem, które bardzo często trudno jest zdiagnozować. W odróżnieniu od przemocy fizycznej brak tu widocznych śladów stosowania przemocy, brak widocznych urazów oraz szkód na ciele. Dla wielu osób przemoc taka nie jest postrzegana jako zagrożenie i zjawisko niebezpieczne. A przecież przemoc emocjonalna, podobnie jak ta fizyczna, może przynieść wiele szkód.